Generell monteringsanvisning

 

Här är några allmänna tips om hur du går till väga för att montera ditt nya avgassystem. 

I vissa fall medföljer också en separat monteringsanvisning för just det avgassystem som du har köpt. Läs även den noga.

 

Hjälpmedel: Använd helst lift eller brygga. Om du använder pallbockar, se då till att dessa är godkända och används på rätt sätt. Använd aldrig enbart domkraft. Nycklar, hammare/klubba och bågfil är nödvändiga verktyg. Du bör även ha tillgång till rostolja och monteringspasta för avgassystem, detta kan köpas på närmsta bensinstation och i de flesta bilreservdelsbutiker.

 

Demontering: Detta görs enklast genom att kapa av det gamla systemet på flera ställen. Vid anslutning mot fläns till grenrör eller katalysator bör rostolja användas för att underlätta demonteringen av mutter/skruv. På äldre fordon kan gängor vara väldigt fastrostade. Se upp så att du inte drar sönder grenrör eller bultar. Se till att flänsytor är rena från gamla packningsrester och rost innan monteringen påbörjas.

 

Montering: Ta bort eventuell plast på avgassystemets dämpare. Du kan dock vänta att ta av skydd på ändrör tills du monterat hela systemet. Använd felfria packningar, klammer, upphängningar m.m. Klammer, nödvändiga extra upphängningar och när tillämpligt även packning, levereras oftast med det nya avgassystemet. Andra upphängningar som till exempelvis gummin och originalupphängningar som redan satt på bilen ihop med originalsystemet, ska i de flesta fall återanvändas med det nya avgassystemet, och dessa ingår då inte i monteringssatsen. Är originalupphängningar i dåligt skick, vänligen ersätt dessa i reservdelsbutik. Montera först avgassystemet med alla delar löst, utan att dra åt några skruvar hårt. När alla delar är löst monterade är det dags att finjustera avgassystemets läge. Vrid och skjut delarna inbördes tills de ligger fritt från karossen och andra delar. Täta skarvar och slitsar med avgaspasta. Drag fast klammer och bultar efter hand. Tänk på hur hjulupphängning och axlar kommer att röra sig under färd. Var mycket försiktig så att avgassystemet inte kan slå mot och skada bromsledningar och bränsleledningar. Vid montering skall alla anvisade upphängningar användas. Om du inte använder alla stag och upphängningar kan avgassystemet brytas sönder i förtid. Garantin gäller inte i detta fall. Vid lossdragning/åtdragning av bultar mot grenrör/katalysator ska inte max vridmoment enligt verkstadshandbok överskridas. Se upp så att du inte förstör något. Det kan bli både dyrt och besvärligt att byta en avdragen pinnbult. När du är nöjd med passformen är det dags att starta motorn. Låt motorn gå på tomgång några minuter tills dess att avgaspastan har torkat.

 

TÄNK PÅ KOLOXIDFARAN. Undvik att andas in avgaserna. Under normala körförhållanden förväntas en liten mängd avgaser att komma ut från falsarna på ljuddämparna, även en liten mängd vatten ska kunna komma igenom falsar och svetssömmar – detta är resultatet av normalt produktionsförfarande och påverkar inte funktion, prestanda eller hållbarhet.

 

Vård och skötsel: Kontrollera då och då att alla upphängningar är intakta och att avgassystemet är i bra skick. Ändrör bör tvättas regelbundet. Asfalt och salt fastnar annars med tiden. Om du upplever att ditt rostfria ändrör ser rostigt ut, så är detta oxidation i uppbyggda ytliga föroreningar, inte på/i själva ändröret. Förlorad glans kan återställas genom tvättning och polering. 

Läs noga igenom denna information innan du monterar avgassystemet 

Ljudet?

Du har köpt ett avgassystem där ljudet i de flesta fall skiljer sig från original. Som tillverkare strävar vi efter att åstadkomma ett dovare ljud än original för våra produkter, men detta är inte alltid möjligt att åstadkomma - exempelvis om du har en dieselmotor med partikelfilter (DPF).

 

Har du fått rätt avgassystem? 

Kontrollera mot etiketten på emballaget att alla uppgifter stämmer med den bil som avgassystemet skall monteras på. Avgassystemet kanske inte passar till bilar med turbomotor, dieselmotor, katalysator, automatlåda, högerstyrning etc. om detta inte särskilt har angivits. Vissa bilar säljs ibland med varierande karossformer (kombi, coupé, cabriolet m.m.) Förvissa dig om att avgassystemet är designat för den karossform på bilen som avgassystemet skall monteras på. Detta gäller särskilt om karossformen kan betecknas som udda. Om din bil är relativt ny kan ändringar ha gjorts på bilen som gör att avgassystemet inte passar.

 

Är bilen försedd med extrautrustning eller ombyggd? 

Vi kan inte garantera att avgassystemet passar ihop med alla typer av extrautrustning som kan finnas på den aktuella bilen, trots att det gamla avgassystemet gör detta. Kontrollera att avgassystemet inte kolliderar med spoiler, dragkrok, motorvärmare, aircondition m.m. Om bilens fjädring är sänkt kan detta ibland innebära problem. (Om du ändrar på avgassystemet gäller inte normal garanti).

 

Har du fått alla delar? 

Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Kontrollera också att muffar, flänsar, packningar m.m. passar ihop innan monteringen påbörjas.

 

Har du fått vad du har förväntat dig avseende design m.m? 

Någon del kan ha ändrats jämfört med gamla katalogbilder o.dyl. Montera inte delarna om du tror att du kommer att ångra dig!

 

Är bilen trimmad? 

Tänk på att avgassystemet är avsett för standardbilar (max 10% effektökning). Givetvis kan du efter eget beslut ändå använda avgassystemet. Mottrycket i avgassystemet är i regel lägre än original, och är därför väl lämpat för trimning, men resulterande ljudnivå kan då skilja sig från det förväntade på en bil som inte är trimmad.


Vill du ta en titt på olika avgassystem så kan du hitta dessa här: https://www.scstyling.com/produkter/avgassystem

 

Känner du dig osäker? Vi rekommenderar dig då att lämna in bilen till en verkstad.